Cerebral Palsy - SHBN

Ga naar de inhoud

Cerebral Palsy

Stichting “Holland Building” Nepal werkt voor kinderen met een:

CEREBRALE PARESE (= Cerebral Palsy)

Beter bekend als spasticiteit. Het is een soort verlamming van (een groep) spieren. Het is geen ziekte,
maar een aandoening die specialistische behandeling vereist om ernstigere zaken te voorkomen.   


OORZAKEN: (vaak onbekend):

•Letsel of gebrek aan zuurstof voor of tijdens de geboorte
•Vroeggeboorte
•Ziekte of infectie gedurende de eerste vijf levensjaren
•Dus risico’s voor, tijdens en na de geboorte

 
BELANGRIJKSTE RISICOFACTOREN:
 
•Infecties bij de moeder tijdens de zwangerschap, bijv. bacteriële en virusinfecties. Dit heeft invloed op
 het zenuwstelsel van het ongeboren kind
•Vroegtijdige geboorte
•Te laag geboortegewicht
•Moeilijke of abnormale bevalling. (bijv. stuitligging of verstrengeling van de navelstreng)
•Zuurstofgebrek in de hersenen
•Medicijn of druggebruik van de moeder
•Loodvergiftiging Mishandeling
•Roken en/of alcoholgebruik tijdens de zwangerschap
•Geelzucht van de pasgeboreneDit zijn risico’s die in Nepal niet of moeilijk worden gesignaleerd, dus een betere voorlichting en begeleiding is noodzakelijk.
 
 
TYPEN CEREBRALE PARESE:
 
•Ataxie: coördinatiestoornis met name bij lopen
•Athetose: trillende bewegingen van de ledematen
•Dystonie: een vorm van draaispasmen
•Hypotonie: te lage spierspanning
•Spasticiteit: verkramping/stijfheid

 
BIJKOMENDE PROBLEMEN:
 
•Toevallen/epilepsie.
•Eetproblemen.
•Leer- en ontwikkelingsproblemen ( 40% van de CP-kinderen hebben bijna een normaal IQ).
•Problemen met waarnemen en interpreteren van tast/gevoel, horen zien etc.

 
BEHANDELING:
 
•Ergotherapie
•Fysiotherapie
•Logopedie
•Revalidatie
•Orthopedagogie/psychologie
•Verpleging

Daarnaast is een schoolopleiding noodzakelijk in de vorm van Speciaal Onderwijs.
Children with Cerebral Palsy need your help and support. Zonder hulp lijden deze kinderen hun leven lang………..

Copyright Michel Deen 2020
Terug naar de inhoud