juni 2005 - SHBN

Ga naar de inhoud


Nieuwsbrief nummer 1, jaargang 3, Enkhuizen juni 2005

In de maand december 2004 is de ‘eerste steen’ gelegd voor het nieuwe fysiotherapiegebouw.
De Nepalese minister van Welzijn heeft deze ceremonie stijlvol voltrokken. Begin 2005 heeft de koning echter het hele kabinet ontslagen en een aantal van hen zit momenteel in de gevangenis op verdenking van corruptie. Dus het contact met deze minister van Welzijn heeft niet veel voordeel opgeleverd.
Op de achterzijde van de nieuwsbrief ziet u het gebouw zoals het er nu bijstaat.  Heel indrukwekkend vinden wij.
In de maand september zal het zeker klaar zijn en in gebruik genomen kunnen worden.
In Nederland hebben wij ook het nodige gedaan om onze stichting te stroomlijnen. Sinds begin dit jaar zijn wij ‘gerangschikt’ bij de fiscus. Dit betekent dat wij daar geregistreerd staan als stichting en dat wij in voorkomende gevallen maar 8% successierechten hoeven af te dragen. Om dit te kunnen realiseren moesten wij ons bestuur uitbreiden met een vijfde, onafhankelijk, bestuurslid. Sven de Waijer komt ons team versterken. Hij was al zeer betrokken bij ons project en hij heeft, samen met zijn vrouw, het project ook al bezocht en kennisgemaakt met de leiding en de kinderen. Hij weet ook, net als onze andere bestuursleden, wat daar nodig is en hoe wij met weinig middelen kunnen bijdragen aan het verbeteren van de leefsituatie van kinderen met CP.
Tijdens ons verblijf (voorzitter en penningmeester) in de maand april, hebben we de voortgang van het bouwplan van dichtbij kunnen zien en dat maakte ons erg gelukkig. We zijn daar op een zeer positieve wijze bezig met werkgelegenheid en de realisatie van het fysiotherapiegebouw dat een ‘baken’ moet worden voor kinderen met Cerebral Palsy en hun ouders.

Ter plekke hebben we, in overleg met de architect en onze andere bestuursleden thuis, het gebouw kunnen aanpassen met twee extra ruimtes. Uiteraard kost dit wel weer wat extra geld, maar dat hebben we gelukkig. Het enige gat in de begroting is nog een deel elektrawerk van ca. € 1.900,-, maar daar wordt aan gewerkt en we hebben goede hoop, dat het goed komt. Organisatorisch is ook het e.e.a. aangepast. Onze 2e man wordt momenteel ingewerkt om het roer over te nemen van professor Rajbhandari, de president van het project (Selfhelp Group for Cerebral Palsy).
Zijn salaris zal worden betaald door verschillende sponsors uit Duitsland en Zwitserland, waarmee we uiteraard ook kontact hebben.
Dokter Gunter, (neuroloog) en zijn vrouw Claudia (verpleegkundige), uit Dusseldorff, beiden gepensioneerd, waren tijdens ons verblijf ook ter plekke en zijn zeer betrokken bij de doelgroep. Zij maken behandelplannen voor de kinderen waarmee de therapeuten aan het werk kunnen. In september komen zij weer naar Nepal om hun werk voort te zetten.
Ook Sabine, een fysiotherapeute uit Duitsland, is een aantal maanden per jaar aanwezig op het project om de therapeuten van de nodige instructies te voorzien.
Zoals u leest is er heel veel hulp voor de kinderen en het breidt zich alleen maar uit. Fantastisch! Onze Ierse vrienden zijn druk in de weer om geld te vergaren voor de school voor speciaal onderwijs.
Deze school moet op dezelfde plek komen als het therapiegebouw. Therapie en scholing kunnen dan eenvoudig op elkaar afgestemd worden. Geld inzamelen voor deze school zal ook onze volgende activiteit zijn.
Zoals gewoonlijk wil ik besluiten met een spreuk of gezegde. Ditmaal een van Winston Churchill. “Give us the tools and we shall finish the job”.

Zo ziet het fysiotherapiegebouw van de Selfhelp Group for Cerebral Palsy er nu uit.
In april hebben wij, de voorzitter en de penningmeester, het in het ‘echt’ gezien en dat was toch wel even een ontroerend moment.
Dit gebouw, dat door Stichting ‘Holland Building’ Nepal, met uw hulp is bijeengespaard, zal in de toekomst als ‘baken‘ dienen voor de kinderen met Cerebral Palsy en hun ouders.
In augustus/september zal het gebouw opgeleverd worden.


Co Reijnders, voorzitter
Ellen van Baaren, secretaris
Corrie van der Stam, penningmeester
Anette de Ruiter,
Martijn Masselink,
Sven de Waijer.


Telefoon : 0228-314584
E-mailadres :
c.reijnders@hetnet.nl
K.v.K. : 37093481 ( 22 december 2000)
IBAN: NL11 ABNA 0825 4929 63

IBAN: NL03 INGB 0005 1980 99
Website : www.shbn.nlCopyright Michel Deen 2020
Terug naar de inhoud