Organisatie - SHBN

Ga naar de inhoud

Organisatie

Stichting "Holland Building" Nepal

Ingeschreven bij de K.v.K. d.d. 22 december 2000 onder nummer 37093481

Voorzitter: Co Reijnders
Secretaris: Ellen van Baaren
Penningmeester: Corrie van der Stam
Bestuursleden:


Anette de Ruiter  (uitgetreden per 13-11-2016)
Sven de Waijer   (uitgetreden per 31-12-2013)
Jeroen Gijsberts (toegetreden per 13-11-2016)
Jamie Stap         (toegetreden per 23-8-2020)

Notulist: Martijn Masselink
Webmaster: Michel Deen                                                                          BESTUUR                                                                             

Adres van de Stichting:
Duizendroed 19, 1602 KT Enkhuizen
E-mailadres: c.reijnders@hetnet.nl
Telefoon: 0228-314584 / 06-20143331

Betaaladressen:
Bankrekeningnummer: NL11 ABNA 0825 4929 63

BIC code: ABNA NL 2ASelfhelp Group for Cerebral Palsy

(SGCP) NGO Registered by: H.R.D.C. (Human Research Development Centre) & Social Welfare Counsil.

President: Dr. Ranendra P.B. Shrestha
Chief Executive Officer: Mr. Sushil Man Singh Pradhan
Adress: P.O. Box 8975 EPC 1387 Kathmandu. Nepal
Telephone: 9851070391
E-mail: sgcp@cpnepal.org
Website:
www.cpnepal.org

Copyright Michel Deen 2020
Terug naar de inhoud