dec 2008 - SHBN

Ga naar de inhoud


Nieuwsbrief nummer 2, jaargang 6, Enkhuizen december 2008

Alweer een jaar voorbij! Tijd om even terug te kijken, maar dan vanaf het allereerste begin. Wij zijn begonnen met ons project in 1998 en dat is alweer 10 jaar geleden, na ons tweede bezoek aan Nepal. Hoe is het gegaan? Wel, we wisten natuurlijk niet waar we aan begonnen op dat moment. Nu weten we wel beter en het mooie resultaat hadden we ons nooit kunnen voorstellen…..
 
We begonnen enthousiast om mensen en bedrijven te benaderen en om geld te vragen. Dat lukte niet erg, maar dat ging een stuk beter nadat we de Stichting ‘Holland Building’ Nepal hadden opgericht in het jaar 2000. Het verhaal en de doelstelling kwamen duidelijk over bij heel veel mensen en men had kennelijk vertrouwen in ons plan, want er is heel veel geld binnengekomen om onze doelen te verwezenlijken …..  

De eerste jaren waren er om ons te oriënteren over de hele situatie. Hoe ga je om met deze Aziaten, en met hun cultuur en met hun godsdienst en met hun gewoonten, met armoede en met corruptie? Alles was nieuw voor ons, maar zeer interessant. We hebben heel veel geleerd en zijn, met recht, een stuk ’wijzer’ geworden. Het was niet onze bedoeling om Nepal te veranderen, maar wel om het leven van een zeer grote groep gehandicapte kinderen en hun ouders wat aangenamer te maken. En dat is wonderwel gelukt!

Er is nieuw land gekocht in een frisse buitenwijk van Kathmandu. Er is een therapiegebouw gerealiseerd dat dagelijks wordt bezocht door tientallen patiënten en hun ouders. Er is een school gebouwd voor speciaal onderwijs. Vier grote ruime klaslokalen en een grote verzamel ruimte waar de kinderen kunnen leren koken etc. Het ziet er allemaal prachtig en kleurrijk uit en dat prikkelt de zintuigen van de kinderen ook. Momenteel staat de (sociale) werkplaats in de steigers en daarin kunnen de oudere kinderen aan het eind van volgend jaar een ‘vak’ leren. In elk geval zullen ze een nuttige dagbesteding moeten krijgen.
 
Hoe hebben we dat allemaal kunnen doen? Door heel veel overleg met ervaringsdeskundigen, door heel veel te overleggen met de Selfhelp Group for Cerebral Palsy, het project dat we ondersteunen en door het land vele malen te bezoeken en alle indrukken te laten inwerken en rijpen. In het begin ging dat natuurlijk ook erg moeizaam. Met een fax of per post, maar later met de e-mail mogelijkheden werd het al een stuk eenvoudiger. Nu hebben we dagelijks probleemloos contact met Nepal.  

We kunnen met genoegen vaststellen dat uw geld op de goede plek is terecht gekomen. En we hebben het niet allèèn hoeven doen. We zijn gesteund dor ons Ierse partner met hun Charity, de Zwitserse Verein, die de lopende projectkosten betaalt, en door een groot aantal mensen die de benodigde kennis hebben overgedragen.
 
Eigenlijk kunnen we zeggen dat ons project klaar is! Alles wat we wilden realiseren is (bijna) klaar. We willen u hartelijk bedanken voor de prettige samenwerking. Voor uw bijdrage en steun aan ons project, in welke vorm dan ook! En iedere sponsor was voor ons even belangrijk.
 
Maar er is meer nodig. We kunnen nu niet stoppen…., we zijn teveel betrokken geraakt en de kinderen van het project zijn nu ònze kinderen en ook de districten hebben onze hulp nu nodig. En u wilt toch ook wel weten hoe het verder gaat?  
     
Nepal kent vele districten en in 13 daarvan wordt hulp verleend aan onze doelgroep. Iedere districtsmedewerker behandelt ca. 100 kinderen per maand en dat maal 13 is 1300 kinderen die op maandelijks op hulp rekenen.  Er zijn momenteel een aantal districten zonder sponsor en er moeten natuurlijk meer districten worden bemand, want er zijn ca. 60.000 kinderen in Nepal die lijden aan Cerebral Palsy (aangeboren hersenbeschadiging). Dat kost geld. Er moet inventaris en meubilair worden aangeschaft voor de sociale werkplaats. Dat kost geld. Het wordt hoog tijd dat er èèn of twee nieuwe (tweedehands) busjes komen om de kinderen te vervoeren. Dat kost geld. De tuin moet worden aangelegd. Dat kost geld. Kortom, we kunnen uw hulp nog steeds heel goed gebruiken en we hopen dat u met ons verder wilt gaan om het leven van nog meer kinderen nog aangenamer te maken.
 
Onderstaand treft u een klein verslag aan van een vrijwilligster die het  afgelopen jaar bij het project heeft gewerkt.
 
Vier maanden heb ik gewerkt bij de Self Help Group for Cerebral Palsy. De  eerste paar weken heb ik de psycholoog ondersteund met diagnostiek, en moest  ik erg wennen aan de manier van werken in Nepal. Het was moeilijk  om te  beginnen, wegens veel vrije dagen, die werden veroorzaakt door stakingen en  door feestdagen.   De laatste maanden heb ik gewerkt in de districten, wat ik zelf het aller  leukste vond. Ik ging samen met de homevisitor lopend naar gezinnen met een  kind met cerebrale parese. Ik ondersteunde de homevisitor die fysiotherapie en  counseling gaf aan de gezinnen.
    
Het is heel goed dat het CP center lokale mensen opleidt om vervolgens in hun  districten aan het werk te kunnen gaan.  Naast de ondersteuning van de homevistors heb ik een ‘moeder en kind’ zorg  project opgezet. De homevisitors krijgen een training waarin ze getraind  worden om vervolgens de mensen van het dorp in de districten bewust te maken  van de gevaren tijdens de zwangerschap, maar belangrijker nog van de simpele  manieren om deze gevaren te ontlopen. Zo kunnen de vrouwen vier keer naar een  health post voor een gratis controle, kan zij daar bevallen en kri jgt ze  inentingen en vaccinaties.

Verder heb ik me bezig gehouden om een netwerk op te zetten in de districten  tussen de verschillende hulporganisaties die daar actief zijn.   Een keer per maand zullen de professionals bij elkaar kome n om over hun werk,  ideeën, oplossingen en problemen te praten en kunnen ze elkaar helpen.

Ik vond het een fantastische ervaring om voor het CP center te werken en ik  vond het heel leuk hoe ze openstonden voor kritiek en verbeteringen. Ik ben  zelf het enthousiast over het Outreach Programme. Geweldig om te zien hoe één  homevisitor ruim 100 gezinnen helpt…. 
    
Kort verslag van onze reis van 19 november tot 15 december.

21 november, onze 1e dag in Nepal was de hele dag bestemd om onze relatiebeheerder van Impulsis te informeren over het ‘reilen en zeilen’ van ons project. Bimal, onze manager ter plaatse, had een mooie multimedia presentatie voorbereid en dat gaf een goede indruk van het vele werk dat dagelijks wordt gedaan. Impulsis verdubbelt niet alleen uw donaties tot een bedrag van € 17.500 voor de leer/werkplaats, maar is ook bereid om naar andere kosten en problemen te kijken. Het was een zeer positieve dag met goede toekomstverwachtingen.
 
We hebben de school nu voor het eerst helemaal af gezien. Het is een plaatje! We kunnen de eindafrekening naar Maha Mata sturen die de totale kosten van het sanitair van ruim € 9.000 voor haar rekening heeft genomen. We hebben de kostenspecificatie voor ze meegenomen. Om de school wat meer kleur te geven heeft de Van Leeuwenhoekschool te Hilversum acht schilderijen, eigenlijk kunstwerken, gemaakt om aan de muren van de klaslokalen te hangen. Het ziet er echt geweldig uit en zowel de leerlingen als de leerkrachten waren ontroerd om te ervaren dat er zover bij hen vandaan zo met hen wordt meegeleefd.

 

Met stichting Karuna hebben we gesproken over een samenwerkingsvorm in één of twee van de districten. Karuna werkt aan training van professionals, Share and Care programma’s en Community Based Rehabilitation programma’s op holistische grondslag. Onze hulpverlener, die ‘all in one’ is, kan wellicht in deze districten met hen samenwerken.
 
Er is inmiddels een derde groep CP hulpverleners actief. Sathi Sansar Nepal genaamd. De hulpverleners zijn bij ons project in Dhapakhel opgeleid en ze worden financieel ondersteund door een Spaanse sponsor en zij werken in Pokhara, ca. 200 km ten westen van Kathmandu. Als dat geen goed nieuws is! De vlek breidt zich uit…..We zijn er uiteraard even gaan kijken en het ziet er erg vertrouwd uit.
 
Via Crossboarders zijn contacten gelegd om vrijwilligers te sturen naar twee projecten. Een Engelse leraar naar een weeshuis en een orthopedagoge naar Sathi Sansar. Allemaal positieve ontwikkelingen.
 
Op onze laatste dag in Kathmandu hebben we de Walkathon gelopen. Deze sponsortocht werd georganiseerd door de Elite Ladies Circle. Dat zijn vrouwen van de beter gesitueerde zakenmensen. Verzamelen om zeven uur en de start was om acht uur ‘s-ochtends. Er waren ruim 1000 deelnemers, vooral scholieren. Onder politiebegeleiding werd door de straten van Kathmandu gerend en gewandeld. Deze tocht heeft heel wat Nepalese roepies opgeleverd, die zij willen gebruiken om een unit van de leer/werkplaats te financieren. Onze eerste echte Nepalese sponsor! Het heeft heel veel publiciteit opgeleverd omdat veel persmensen aanwezig waren.
 
Om de kinderen een onvergetelijke dag te bezorgen hebben we een feestdag georganiseerd met een echte goochelaar en een muzikant. Wat hebben ze genoten (en wij ook).
 
In oktober 2009 zal de werkplaats officieel geopend worden. Een goede reden voor ons om weer naar Nepal te gaan.

Tenslotte, heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief de behoefte om ons project te blijven steunen, dan is het onderstaande  misschien iets voor u?

Schenken met belasting voordeel!  
Wilt u volledig fiscaal voordeel van uw gift? Dat kan onder bepaalde voorwaarden.  
Er moet dan een z.g. schenkingsakte worden opgemaakt, waarmee de gift aftrekbaar wordt van de belasting. Wij hebben notaris mr. A. C. Olij, die ons project een warm hart toedraagt, bereid gevonden om de schenkingsakte gratis voor u op te stellen. Zonder een schenkingsakte is een gift pas aftrekbaar van de belasting na het overschrijden van een bepaalde drempelwaarde. Met een schenkingsakte is er geen drempelwaarde.  
Wat houdt de regeling is?  
U legt zich vast gedurende een periode van vijf jaar (of langer), een periodieke schenking aan onze Stichting ‘Holland Building’ Nepal te doen van tenminste € 240 per jaar (€ 20 per maand). Omdat u dat in een schenkingsakte vastlegt, wordt de gift volledig aftrekbaar.

• Het fiscale voordeel bij een inkomen in de 52% schijf is dan € 125, dus u betaalt netto een bedrag van € 115 per jaar (€  9,58 per maand).
• Bij een inkomen in de 42% schijf is uw belastingvoordeel € 100 per jaar en dan betaalt u dus netto een bedrag van € 140 (€ 11, 66) per maand.

De schenkingsregeling biedt dus zowel voor u als voor ons een mooi voordeel. U kunt het volledige bedrag in mindering brengen op uw inkomen (er is dan geen drempel) en wij zijn ‘verzekerd’ van inkomsten gedurende een periode van tenminste vijf jaren en dat stelt ons in staat om een nog betere dienstverlening te plannen.  
De notariële akte dient in Grootebroek bij notaris Olij getekend te worden, of als u verder weg woont, door middel van een volmacht bij de notaris bij u in de buurt.  

Als u geïnteresseerd bent kunt u kontakt met ons opnemen. (0228-314584)


Co Reijnders, voorzitter
Ellen van Baaren, secretaris
Corrie van der Stam, penningmeester
Anette de Ruiter,
Martijn Masselink,
Sven de Waijer.


Telefoon : 0228-314584
E-mailadres :
c.reijnders@hetnet.nl
K.v.K. : 37093481 ( 22 december 2000)
IBAN: NL11 ABNA 0825 4929 63

IBAN: NL03 INGB 0005 1980 99
Website : www.shbn.nlCopyright Michel Deen 2020
Terug naar de inhoud