Nepal algemeen - SHBN

Ga naar de inhoud

Nepal algemeen

Landschap
Het landschap van Nepal wordt bepaald door berggebieden, het Siwalikgebergte, het centrale deel van de Himalaya en de Mahabharat Lekh, en een moerassige laagvlakte, de Terai. De oppervlakte is 147.000 vierkante kilometer.De maximale lengte is ongeveer 800 kilometer en de breedte tussen de 90 en de 230 kilometer. Het verschil in hoogte is gigantisch van 100 meter boven de zeespiegel in de Terai tot de hoogste berg op aarde de mount Everest in het Himalaya gebergte(8848 m.) In totaal zijn er tien toppen van boven de 8000 meter. De belangrijkste rivieren zijn de Kali, Gandaki, Kosi en Karnali.


Klimaat
Het klimaat varieert afhankelijk van de hoogte: een heet, subtropisch klimaat in de laagvlakte, tegen de hellingen een subtropisch klimaat en hoog in de bergen een Alpenklimaat. De regentijd is in de maanden juni - oktober. Deze regenperiode staat bekend als de moesson. De luchtvochtigheid is dan hoog en er vallen dagelijks fikse buien. In de zomer kan de temperatuur in Kathmandu oplopen tot boven de 30 graden celsius.

Planten en dieren

In totaal zijn er meer dan 6500 soorten bloemen, planten, struiken en bomen in Nepal te onderscheiden. De vegetatie in Nepal wordt voornamelijk bepaald door de hoogteveschillen. De moerasssige laagvlakte is grotendeels bedekt met oerwouden. Oorspronkelijk was het voorgebergte van de Himalaya bedekt met gemengde bossen, maar het merendeel hiervan is gekapt ten behoeve van de landbouw en de brandstofvoorziening. Boven een hoogte van 2700 meter groeien alleen naaldbomen, boven een hoogte van 4050 meter is sprake van een alpiene plantengroei. Door de rijke variatie in het landschap is ook de fauna zeer gevarieerd. Nepal staat vooral bekend om de grote verscheidenheid aan vogels. Ongeveer 10% van de ons bekende vogelsoorten komen hier voor. Hieronder zijn ooievaars, fazanten, diverse prooivogels(o.a.adelaars, valken en gieren), koekoeken en uilen. In Nepal leven ook veel zoogdieren, ondermeer olifanten, luipaarden, neushoorns, tijgers, apen, herten. Op grotere hoogten wordt ook de fauna meer en meer alpien, met onder andere wilde schapen, geiten en beren. Reptielen en insekten zijn ook aanwezig in Nepal, zoals krokodillen, slangen, vlinders, muggen en bijen.Geschiedenis
De Gupta en de Ahir zijn de oudste dynastieën van Nepal. Onder de Kirats (vanaf 700 voor Christus) beleeft Nepal een welvarende tijd. Rond 500 voor Christus werd in Lumbine prins Siddharta geboren. Hij was de latere Boeddha. Rond 250 v. Chr. heerste de vorst Ashoka. Diverse van oorsprong Indiase Licchavi-vorstenhuizen regeerden vanaf circa 450 na Christus. Er ontstond een bloeiende beschaving in Nepal Tussen circa 1200 en 1768 heersten de Malladynastieën. In deze periode namen de handel en de welvaart toe en werden veel tempels en paleizen gebouwd. Tegen het eind van de regeerperiode van de Malla-vorsten viel het land uiteen. Nepal raakte in die tijd verdeeld in veel kleine staatjes. Prithivi Narayan Shah kwam in 1768 aan de macht en wist de eenheid weer te herstellen. Nepal was van 1814 tot 1816 bij een oorlog met Engeland betrokken. Nadat de vrede getekend was mocht een Britse resident in Kathmandu verblijven. Een aantal families bleef met elkaar om de macht strijden, het koningshuis kreeg slecht een decoratieve functie toegewezen.
De Rana-familie oefende tussen 1849en 1951 de macht uit. De Rana’s bouwden enorme paleizen en verdeelden het land onder familieleden en vrienden. Onderwijs was er niet voor het volk maar alleen voor de elite. De rana’s steunden het Britse gezag. Zij leverden de fameuze Gurkha-militairen. In 1951 nam koning Tribhuvan de macht. Dit deed hij met behulp van India en door te dreigen met een burgeroorlog. Hij introduceerde een politieke partijenstelsel. Dit stelsel bleek echter niet werkbaar, zodat de volgende machthebber (koning Mahendra) het panchayatsysteem invoerde. Dit stelsel was afgeleid van de traditionele Nepalese dorpsraad. Het was gebaseerd op decentralisatie van de macht en politieke partijen waren niet toegestaan. De koning behield op deze manier een belangrijke machtspositie.


De laatste koning van Nepal was Birenda. Hij was sinds 1972 aan de macht. Ook hij maakte gebruik van het panchayatstelsel. Hier kwam echter steeds meer protest tegen. In april 1990 werd het verbod op politieke partijen opgeheven. In november 1990 werd een nieuwe grondwet van kracht. Hiermee werd een eind gemaakt aan de absolute macht van de koning. Na verkiezingen in mei 1991 werd het eerste democratisch gekozen parlement gevormd.

Girija Prasad Koirala, lid van de Nepalese Congres Partij, werd regeringsleider. De verkiezingen van november 1994 werden gewonnen door de communistische UCPN. Er werd een minderheidsregering gevormd, waarvan Man Mohan Adhikari de premier werd. Er werden verschillende hervormingen doorgevoerd, de corruptie werd sterk teruggedrongen. In juni 1995 trad deze regering af, omdat de oppositie een motie van wantrouwen wilde indienen. Tevens verklaarde het Hooggerechtshof de resultaten van de verkiezingen ongeldig Er werd een centrumrechtse coalitieregering gevormd. Deze regering voerde privatisering van het water, de wegen en de communicatie door, evenals belastingverlichting. Daarnaast werden de landhervormingen teruggedraaid. De laatste jaren zijn er niet minder dan zes verschillende regeringen geweest van verschillende pluimage. De situatie laat zich het best omschrijven als chaotisch. In juni 2001 werden koning Birenda, diens vrouw en enkele familieleden vermoord. De zoon van de koning, Dipendra, zou volgens ooggetuigen welbewust zijn ouders en zes andere familieleden hebben doodgeschoten en daarna zelfmoord gepleegd hebben. De broer van de koning, Gyanendra, werd tot koning gekroond. Dit tot woede van het volk, dat hem als brein achter het bloedbad zag.

Eind April 2006 gaf koning Gyanendra na heel veel stakingen en curfews (avondklok) zijn macht terug aan het volk.
Er werd een regering gevormd, maar het duurde heel lang voor de grondwet geschreven was.
In november / december 2017 waren er weer verkiezingen en het hele land lag plat op die dagen.
Scholen dicht, geen verkeer mogelijk. De communisten werden de grootste partij.Bevolking  
Nepal heeft een bevolking van naar schatting 22,6 miljoen mensen. Deze bevolking kent een zeer heterogene afkomst. Ongeveer 75% van de bevolking is van Indo-Nepalese en Indiase afkomst en ongeveer 25% behoort tot Oud-Nepalese groepen. Door vermenging en migratie gaat dit beeld er steeds gecompliceerder uit zien. Recentelijk zijn er ook veel vluchtelingen uit Tibet naar Nepal gekomen. De bevolking groeide de laatste jaren met gemiddeld 2,7%. De levensverwachting is 57 jaar. Tweederde van de bevolking woont in de heuvels en in de bergstreken in het oosten, 13 % woont in de steden.

Taal
Het Nepali is de officiële landstaal. Deze taal wordt door ca. 52% van de bevolking gesproken. Het Nepali is verwant met het Hindi en behoord tot de Indo-europese taalgroep. Het Bihari wordt door ca. 18% van de bevolking gesproken. Andere belangrijke talen zijn het Newari, het Bhojpuri, het Maithili en diverse Tibetaanse dialecten.

Godsdienst
Godsdienst is Nepal onlosmakelijk verbonden met het dagelijkse leven. Overal zie je grote of kleine tempels. Officieel is Nepal een hindoeïstisch land. Maar nergens is er zo’n mix te vinden tussen de verschillende geloven. Ongeveer 90 % van de bevolking is hindoe, 5% is boeddhist en 3,5% is islamiet. Men beschouwt de koning als een reïncarnatie van Vishnu, de hindoegod. Traditiegetrouw is men tolerant tegenover andere godsdiensten. Zending- of missiewerk is officieel verboden, maar kerkdiensten kunnen vrijelijk bezocht worden. Er is ook een klein percentage Christenen in Nepal.


Samenleving
Nepal is sinds 1768 een koninkrijk, en sinds 1951 een constitutionele monarchie. Met de grondwet van 1990 is het panchayatstelsel afgeschaft. Binnen dit stelsel waren politieke partijen verboden, en berustte de meeste macht bij de koning.(Zie ook geschiedenis) In de grondwet van 1990 werden de fundamentele rechten van de mens erkend, vrijheid van meningsuiting en persvrijheid.
Daarnaast erkende deze wet ook een meerpartijenstelsel, een parlement, een constitutionele monarchie en een onafhankelijke rechtspraak. De uitvoerende macht ligt bij de koning en de Raad van Ministers. Het parlement heeft een wetgevende macht. Dit parlement bestaat uit twee kamers: een Huis van Afgevaardigden (met 205 leden, voor 5 jaar gekozen) en een Nationale Raad (60 leden plus 10 door de koning benoemde leden. Nepal is opgedeeld in meer dan 3200 gemeenten, 75 districten en 14 zones De United Nepal Communist Party (UNCP) en De Nepali Congress Party (NCP) zijn de twee belangrijkste politieke partijen in Nepal Nepal is lid van de Verenigde Naties sinds 1955. Daarnaast is Nepal actief binnen de organisatie van niet-gebonden landen.

Economie en toerisme
Het feit dat Nepal geheel door landen omsloten is en slechte interne verbindingen heeft, heeft ertoe geleid dat de nepalese economie zich moeilijk heeft kunnen ontwikkelen. Daarnaast heeft het land vaak te maken met overstromingen, droogtes en misoogsten. De landbouw, bosbouw en de visserij geven aan 90% van de bevolking inkomsten. Er is echter te weinig landbouwgrond. Er is ook te weinig industrie om de groeiende werkloosheid het hoofd te bieden. Van het bruto nationaal product komt 44% uit de agrarische sector, 9% uit de dienstensector, 9% uit de industrie, 11% uit de bouwsector en 12% uit handel en toerisme. De voornaamste landbouwproducten zijn rijst, maïs, tarwe, gierst en gerst. De voornaamste handelsproducten zijn suikerriet, aardappelen, oliezaden, jute en tabak. Ingewikkelde pachtsystemen bemoeilijken landbouwhervormingen. De veehouderij maakt met name gebruik van koeien, jaks, buffels, schapen en geiten. Omdat hout de voornaamste energiebron is van Nepal wordt er roofbouw gepleegd op de bossen. Dit heeft weer erosie tot gevolg. Uitbreiding van waterkracht-energie wordt zeer belangrijk gevonden. De industrie richt zich tot nu toe voornamelijk op landbouwproducten. De suiker-, thee-, jute-, lucifer-, sigaretten- en textielfabrieken staan vooral in het zuidoosten van Nepal. Brouwerijen, schoenfabrieken, tapijtweverijen, textielbedrijven, cementbedrijven, steenbakkerijen en een landbouwmachinefabriek staan met name in Centraal-Nepal. Nepal heeft goede handelsbetrekkingen met India, de Volksrepubliek China, Noord-Korea, Bangladesh, Egypte, Sri Lanka, Japan en Tibet. De uitvoer omvat vooral tapijten, katoenen kleding, jute en juteproducten, rijst, specerijen, hout, thee, en handgemaakte (artistieke) voorwerpen. De invoer omvat aardolie en aardolieproducten, transportmiddelen, communicatiegoederen, gebruiksgoederen, textiel en farmaceutische producten. De structuur van het land bemoeilijkt de aanleg van een goed wegen- en spoorwegennet. In de bergen worden veelal dieren gebruikt als transportmiddel. Vliegtuigen zijn belangrijke transportmiddelen voor Nepal. Het land heeft meer dan 40 regionale vliegvelden en een internationaal vliegveld bij Kathmandu.


Toerisme
Toerisme is in steeds toenemender mate een belangrijke bron van inkomsten voor Nepal. Liefhebbers van zowel natuur als cultuur komen in Nepal aan hun trekken. Het toerisme begon in de jaren vijftig aan te trekken, toen het land voor buitenlanders openging en bergbeklimmers als eersten Nepal bezochten. De hippies volgden in de zestiger jaren. Nu bestaat het merendeel van de bezoekers uit fanatieke wandelaars (trekking) en andere natuur en cultuur genieters. Maar door de toenemende hoeveelheid chartervluchten en lijndiensten op Kathmandu dreigt echter het gevaar van massatoerisme. De inwoners van Nepal zijn gehecht aan hun waarden en normen en zijn bang voor westerse invloeden. Milieuaspecten spelen ook een rol. Nepal kampt met ernstige gevolgen van ontbossing, vandaar dat de overheid officieel milieuvriendelijk toerisme bevordert.

Copyright Michel Deen 2020
Terug naar de inhoud