RCA Amsterdam - SHBN

Ga naar de inhoud

RCA Amsterdam

RCA-Nepal. (Revalidatie Centrum Amsterdam)

Tijdens zijn wereldreis kwam Ben van der Stam uiteindelijk ook in Nepal terecht en ontmoette
hij professor Rajhbandari, de president ven de Selfhelp Group for Cerebral Palsy.
Als ergotherapeut trok hij zich het lot aan van deze gehandicapte Nepalese kinderen.

In 1991 is op initiatief van enige RCA medewerkers een project gestart om een klein revalidatie
project in Nepal te ondersteunen. Ben van der Stam was de coördinator van dit projectgroepje.
Op 28 september 1992 is hij, toen hij op weg was naar het project, op 31 jarige leeftijd door een
vliegtuigongeluk omgekomen.

Dat project van projectgroep RCA-Nepal ondersteunde de Selfhelp Group for Cerebral Palsy
(SGCP) te Kathmandu. Deze SGCP is in 1987 opgericht door Nepalese vrijwilligers, met het
doel om kinderen met CP en hun ouders te begeleiden.

Aanvankelijk werd begonnen met twee elkaar aanvullende pijlers. Dat waren het maken van
huisbezoeken en de behandeling in het fysiotherapiecentrum in Kathmandu (Physiotherapie Center
for CP= PCCP). Huisbezoeken zijn noodzakelijk om inzicht te krijgen in de thuissituatie van elke familie
met een CP kind, om zodoende de problemen te begrijpen en de therapie af te stemmen.
Daarnaast is het ondersteuning van de ouders in het omgaan met een gehandicapt kind en motiveert
het de ouders om de geleerde oefeningen en de adviezen in praktijk te brengen. Soms is het
moeilijk voor de ouders (door de afstand) met hun kind naar de PCCP te komen en zijn huisbezoeken
de enige mogelijkheid.

Aanvankelijk beschikte de PCCP over een bovenverdieping van een pand in Kathmandu,
waar naast een oefenruimte en een kantoor ook plaats was voor de uitleen van speelgoed en documentatie.
Tevens is de PCCP een belangrijke ontmoetingsplaats. Het aantal kinderen neemt steeds toe, alsmede de
frequentie van de bezoeken. De PCCP heeft goede bekendheid gekregen bij de ziekenhuizen en andere
instellingen die in contact komen met CP kinderen, waardoor 'verwijzing' optreedt. Scholing is en blijft een
duidelijke vraag en behoefte.

In de nieuwsbrief die wij in december 1997 ontvingen van de projectgroep
RCA-Nepal werden wij verrast door een ''in memoriam'' van Ben van der Stam.

28 september 1992 - 28 september 1997, alweer 5 jaar!

Hij vertrok naar grote hoogten,
een mens van voorbij,
In geest nog steeds verbonden,
En in gedachten immer nabij......


Hij leeft voort in het project als grote inspirator. Op basis van de ontwikkelingen heeft RCA-Nepal
besloten om van sturend bondgenoot tot steunend adviseur te worden en waar gewenst tot
onderwijzend vriend. Loslaten betekent vertrouwen hebben!


Uitreiking van een cheque aan Ben door V.O.W (Vereniging Ontwikkelingssamenwerking Weesp) ,
10 Februari 1992.

Copyright Michel Deen 2020
Terug naar de inhoud