dec 2004 - SHBN

Ga naar de inhoud


Nieuwsbrief nummer 2, jaargang 2, Enkhuizen december 2004

Op 24 november kregen wij het volgende bericht uit Nepal. De 'US Congress' heeft ingestemd om de mensenrechten in Nepal te verbeteren. De inmengingacties van de Maoïsten tegen de bevolking, het leger en het koningshuis worden veroordeeld. Amerika zal Nepal zonodig financiële steun verlenen in de strijd tegen het geweld. Uiteraard zal de Nepalese minister van binnenlandse zaken moeten rapporteren aan de buitenlandse instanties die de rechtmatigheid bewaken. Tevens moet de Nationale Mensenrechten Commissie toegang krijgen tot alle plaatsen waar mensen worden vastgehouden en zullen er effectieve maatregelen genomen moeten worden om het martelen van gevangenen te beëindigen. De verantwoordelijken van geweld tegen de mensrechten zullen moeten worden vervolgd.  
Op 10 november is er een plaatsvervangend manager aangesteld voor ons project. Een wens die wij al heel lang hadden is eindelijk vervuld. Dit is goed voor de continuïteit. Deze man is werkzaam geweest op het Ministerie van Onderwijs en we hopen dat hij daar de weg nog weet. Dat kan misschien helpen bij het vragen van subsidie van de Nepalese overheid.

Op 25 november is de aannemer geselecteerd uit een vijftal aanbieders. Voorwaarde was dat er van een goede reputatie sprake moest zijn en natuurlijk ook een die tegen een acceptabele prijs voor ons wil bouwen. Wij hebben een groot orthopedisch kinderziekenhuis gezien dat zij gebouwd hebben en waren erg onder indruk daarvan.

Omdat de start van de bouw van 'Holland Building' een mijlpaal is in de korte geschiedenis van de SGCP (gestart in 1987), heeft men in Nepal besloten om een 'eerste steen legging' te organiseren. De voorzitter van S'HB'N en onze Ierse partner van het project waren daarbij aanwezig op 11 december 2004, samen met circa 100 genodigden. De reis naar Nepal is gesponsord. Een goede gelegenheid om diverse mensen de hand te schudden en te spreken over de voortgang en afspraken te maken. Een nuttig en noodzakelijk bezoek. In de volgende nieuwsbrief zal ik daar graag even op terugkomen. In het laatste halfjaar hebben twee studentes hun studie ergotherapie afgerond bij ons project. Vorige maand hebben wij de eindpresentatie mogen bijwonen op de Hogeschool van Amsterdam en dat was weer een feest van herkenning. Een leuke presentatie, een goed verhaal en een videofilm waarin te zien was hoe de Nepalese therapeuten werden 'bijgeschoold'. De eindscriptie bestond uit een vijftal instructiefolders, in het Nepalees en in het Engels, over de dagelijkse verzorging van de kinderen met Cerebral Palsy. Zij hebben ons natuurlijk op de hoogte gesteld van de situatie op het project. Voor ons welkome informatie.

Tot slot lazen wij onlangs deze regels:

"Blijven hopen en verwachten. Niet tegen beter weten in, maar juist ondanks of dankzij."


Samen, met uw hulp, hebben we al heel veel bereikt en durven we verder te kijken, tot voorbij de horizon.

Een mooie Kerstgedachte……..Co Reijnders, voorzitter
Ellen van Baaren, secretaris
Corrie van der Stam, penningmeester
Anette de Ruiter,
Martijn Masselink,
Sven de Waijer.


Telefoon : 0228-314584
E-mailadres : c.reijnders@hetnet.nl
K.v.K. : 37093481 ( 22 december 2000)
IBAN: NL11 ABNA 0825 4929 63

IBAN: NL03 INGB 0005 1980 99
Website : www.shbn.nl

Copyright Michel Deen 2020
Terug naar de inhoud