Doelstelling - SHBN

Ga naar de inhoud

Doelstelling

1. De stichting heeft ten doel: Het financieel of op welke ander wijze dan ook ondersteunen van
kinderen in Nepal met Cerebral Palsy (CP=hersenbeschadiging), en voorts al hetgeen wat met
een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in
de ruimste zin des woords.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: Het verkrijgen casu quo
inzamelen van gelden ten behoeve van de realisering van een nieuw fysiotherapiegebouw voor
de Selfhelp Group for Cerebral Palsy en in een later stadium ook voor inrichting en onderhoud
aan het gebouw alsmede de overige voorzieningen en verstrekkingen; het verkrijgen casu quo
inzamelen van gelden ten behoeve van soortgelijke kinderen in Nepal met Cerebral Palsy
opgezette projecten.Copyright Michel Deen 2020
Terug naar de inhoud