Doelstelling - SHBN

Ga naar de inhoud

Doelstelling

1. De stichting heeft ten doel: Het financieel of op welke ander wijze dan ook ondersteunen van
kinderen in Nepal met Cerebral Palsy (CP=hersenbeschadiging), en voorts al hetgeen wat met
een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in
de ruimste zin des woords.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: Het verkrijgen casu quo
inzamelen van gelden ten behoeve van de realisering van een nieuw fysiotherapiegebouw voor
de Selfhelp Group for Cerebral Palsy en in een later stadium ook voor inrichting en onderhoud
aan het gebouw alsmede de overige voorzieningen en verstrekkingen; het verkrijgen casu quo
inzamelen van gelden ten behoeve van soortgelijke kinderen in Nepal met Cerebral Palsy
opgezette projecten.


WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) per 1 juli 2021.

In het kader van de wet WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) welke is ingegaan op
1 juli 2021 hebben wij het volgende afgesproken en vastgelegd.

Het uitgangspunt van deze nieuwe wet is “Goed Besturen” en daar staan onze bestuurders voor
100% achter. Graag willen wij dat bevestigen door het op te nemen op onze pagina ‘’Doelstelling’’
op onze website. www.shbn.nl.

Als stichting staan wij voor onze doelstellingen en de daarbij komende verantwoordelijkheden.

Dit wordt gewaarborgd door een degelijk bestuursmodel zoals dat is opgenomen in onze statuten.
Daarmee voldoen wij aan de wettelijke vereisten voor de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).

Daarnaast staan wij voor openheid (transparantie) en vertrouwen. Om die reden willen wij
de onderstaande zaken nog eens benadrukken:
  • Binnen de stichting hebben allen bestuursleden een gelijkwaardige stem
  • Bestuurders (en toezichthouders) moeten tegenstrijdige belangen kenbaar maken en worden uitgesloten van daaraan verbonden beraadslagingen en/of bestuursbesluiten.

Financiële verantwoording.
Als stichting gaan wij verantwoord om met onzer inkomsten. Om dit te waarborgen worden de financiën minimaal twee keer per jaar besproken, gecontroleerd en geaccordeerd door het bestuur tijdens de bestuursvergaderingen. Tevens worden alle uitgaven hoger dan € 2.000 enkel uitgevoerd indien deze door een meerderheid van het bestuur zijn goedgekeurd. Tot slot stellen wij alle jaarverslagen openbaar door deze te publiceren op de website. (www.shbn.nl/jaarverslagen)
 

                     


Copyright Michel Deen 2020
Terug naar de inhoud