NFN - SHBN

Ga naar de inhoud

Nepal Federatie Nederland


Er zijn in Nederland vele stichtingen die Nepal een warm hart toedragen en projecten uitvoeren op het gebied van onder meer onderwijs, gezondheidszorg, economische ontwikkeling, emancipatie, water en landbouw. Elk van deze stichtingen heeft haar eigen manier van aanpakken, geworteld in ieders historie. Nepal ontwikkelt zich en is een volwassen democratie met de daarbij behorende wetten en regels. Het wordt moeilijker om als kleine organisatie te voldoen aan de eisen die de overheid aan projecten stelt. Daarnaast hebben de verschillende organisaties doorgaans geen zicht op elkaars werk. De Nepalese overheid pleit voor transparantie en het voorkomen van overlap tussen projecten. Nepal Federatie Nederland stelt zich tot doel een platform te zijn voor alle organisaties die met Nepal van doen hebben. Dit platform zorgt voor onderlinge communicatie, samenwerking en is spreekbuis van de leden naar overheden, media en vermogensverstrekkers.
Voor meer informatie over de aangesloten stichtingen zie: https://nepalfederatie.org/


Copyright Michel Deen 2020
Terug naar de inhoud