Online doneren - SHBN

Ga naar de inhoud

Online doneren

Let op!

On-line doneren is wél makkelijk maar niet gratis.
Van uw donatie zal 8% in mindering worden gebracht
voor transactiekosten voor Geef.nl
Zie hiervoor de donatievoorwaarden onder Donaties, Artikel 5.3
Onze voorkeur gaat uit naar betaling op onze rekening onder nummer
IBAN NL11 ABNA 082 54 92 963 t.n.v. Stichting"Holland Building"Nepal.

Dank u zeer!


Copyright Michel Deen 2018
Terug naar de inhoud