Update Noodhulp voor Nepal5 - SHBN

Ga naar de inhoud

Update Noodhulp voor Nepal


 
Enkhuizen, 31 juli 2015

 
Drie maanden na de aardbeving.....
Kinderen die de aardbevingen hebben overleefd, zijn bezorgd en onzeker over hun leven in tenten en overvolle opvangplekken. Dit blijkt uit een onderzoek dat is gehouden vlak na de ramp.
 
Ook maken zij zich zorgen over hun gezondheid en hun toekomst als ze niet naar school kunnen terugkeren.
 
De hulporganisaties achter het onderzoek waarschuwen voor de ernstige risico's voor de gezondheid, het welzijn en de bescherming van deze kwetsbare kinderen tijdens het regenseizoen.
 
Topprioriteit voor de kinderen is onderdak, onderwijs, veilig drinkwater, sanitaire voorzieningen en medische zorg.

 
Optimisme
 
 
 
Uit het onderzoek 'After the earthquake: Nepal's children speak out' blijkt verder een diepe angst voor en ongerustheid over een gebrek aan privacy, mogelijke aanvallen door wilde dieren, seksueel geweld en de kwetsbaarheid in de tijdelijke onderkomens zelf. Ondanks de angst die veel kinderen voelen, blijken ze te beschikken over een enorme drive om elkaar te helpen.
De kinderen willen dat scholen en huizen worden heropgebouwd, en dat ze toegang krijgen tot veilig water, sanitair en gezondheidszorg. Duizenden kinderen leven nog steeds in propvolle tenten, zonder drinkwater of sanitair. Toch tonen de kinderen opmerkelijk veel veerkracht en optimisme en zitten vol ideeën over de wederopbouw om weer terug te kunnen keren naar een normaal leven. Zo doen ze een beroep op de regering om hun schoolboeken en ander lesmateriaal snel te vervangen, omdat veel er van bedolven liggen onder het puin. Ook willen de kinderen les in tenten en tijdelijke onderkomens, tot het moment dat er nieuwe scholen zijn gebouwd.

 
Race tegen de klok
 
 
Tienduizenden kinderen leven nu in slechte onderkomens. Het is een race tegen de klok om alle kinderen voldoende hulp en bescherming te bieden, nu het regenseizoen is begonnen. De levens van de getroffen kinderen in Nepal staan momenteel volledig op z'n kop. Zij willen hun gewone leven weer oppakken, zij zijn optimistisch en veerkrachtig, en hopen op een betere toekomst. Omdat de verwoesting zo groot was, zal de wederopbouw nog jaren in beslag nemen. Duurzame, tijdelijke oplossingen moeten kinderen en hun families toegang bieden tot geschikte huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg en levensnoodzakelijke middelen.


Nauwelijks aandacht voor psychische hulp na de zwaarste aardbeving in 81 jaar
Volgens psychologen in Nepal richt de noodhulp voor de aardbeving zich voornamelijk op de fysieke gezondheid. Er is nauwelijks aandacht voor de psychische effecten na de ramp. In een radioprogramma (Bhandai Sundai, luisteren en praten) kunnen mensen die kampen met psychische problemen inbellen, waarna ze door professionals worden geholpen.
 
De psychologische impact van de aardbeving wordt onderschat en dit kan grote gevolgen hebben. Er zijn al gevallen van zelfmoord en post-traumatische stress-stoornis gemeld.

 
Vrouwen zijn bang voor fysiek en seksueel geweld in tijdelijke onderkomens.
 
 
 
 
Vrouwen zijn bang voor fysiek en seksueel geweld door een gebrek aan privacy en veiligheid in de tijdelijke, overbevolkte onderkomens in Nepal.
 
Vele gezinnen leven buiten onder een tentzeil of in bouwsels met metalen platen. De bewoners moeten toiletten delen.
 
De situatie is vooral zorgelijk voor alleenstaande vrouwen, die vaak in hun dorpen geïsoleerd leven.
 
Zij krijgen weinig steun van de gemeenschap bij het ruimen van puin of bouwen van permanente onderkomens. Zonder steun van een man is het moeilijk voor hen om een lening of compensatie te krijgen. De hulp bestond tot nu toe uit hygiënespullen en voorlichting over hygiëne voor vrouwen, en de bouw van aparte toiletten voor vrouwen en meisjes. (Bron: Google Alert) 
Wij zijn maar een kleine stichting, maar wij kunnen heel direct steun verlenen aan al onze vrienden en bekenden in Nepal die in nood verkeren. Met kleine bijdragen kunnen we stap voor stap hulp bieden waar nodig.

   
 • Zinken golfplaten om huisjes te bouwen
 •  
 • We brengen licht in deze donkere dagen met solar verlichting.
 •  
 • We helpen scholen weer op te bouwen
 •  
 • We verstrekken schoolbenodigdheden.
 •  
 • We bieden hulp aan het weeshuis in Gulfatar,
 •  
 • Voorzieningen om de onzichtbare psychische nood te ledigen, want      er is ontzettend veel angst voor nog meer onheil.

    
        tijdelijke huisvesting van zinken golfplaten                                        schooltassen met inhoud

    
                            zakken rijst                                                     waterfilters voor schoon drinkwater

 
Tot nu toe is en een bedrag van € 45.000 ontvangen voor noodhulp en er is inmiddels  25.000 uitgegeven.
 
Een deel van het restant bedrag zullen we in september uitgeven als we in Nepal zijn en er gaat ook een deel naar tijdelijke Care Centra. Ons project, de SGCP, zal dat organiseren omdat er een dringend verzoek is van de ouders om dit te gaan doen.

 
 • Make efforts to open day care centre as many as possible so that parents get free for other work (reconstruction of houses, plantation) for a year, if sustained will continue, roughly the cost will be Euro 5000/- per year but depends on many factors.
 • This was also a demand of most parents expressed during the home visits.
 • Also an opportunity for SGCP to address. (at the moment we are in touch with three groups of parents in three locations to open day care centers, but no luck yet in getting houses.)
 • I have arranged meeting with some 20 officials of Ministry of Education at Dhapakhel.


 
Dit initiatief kunnen we alleen maar toejuichen.
 
Met uw hulp proberen wij te helpen waar we kunnen.....

 
Bestuur S"HB" Nepal
 
IBAN: NL11 ABNA 082 54 92 963
 
Telefoon: 0228-314584


 
Gezonde mensen hebben wel 1000 wensen, zieke kinderen maar 1......

 
Namasté, (gegroet!)
 
 
 

 


   
Copyright Michel Deen 2020
Terug naar de inhoud